<< späť

Rekonštrukcia objektov a areálu, Květná ul., Brno

Areál na Květnej ulici v Brne pozostáva z hlavnej budovy, hospodárskej budovy, tenisových kurtov, rozsiahlej zahrady a ostatných spevných plôch a parkovísk. Hlavná budova spolu s hospodárskou budovou spadajú pod ochranu pamiatkovej starostlivosti.  V 60-tych rokoch 20.stor. necitlivými stavebnými zásahmi   boli v značnej miere znehodnotené v prevažnej miere vyššie poschodia a novou rekonštrukciou v roku 2001 bola prinavrátená ich pôvodná architektúra a ušľachtilosť. Značne devastovaná hospodárska budova prešla generálnou rekonštrukciou s novou funkčnou náplňou ako ubytovacie priestory pre hostí. Hlavná budova v súčasnosti slúži ako sídlo predmetnej spoločnosti.