<< späť

Kancelárske priestory SIŽP, Bratislava- interiéry

Návrh interiérov pre administratívne účely bol uskutočnený v roku 2002 a pozostával zo zasadacej miestnosti, čajovej kuchynky, sekretariátu a vlastnej kancelárie generálneho riaditeľa, ako aj ostatných pracovísk vedúcich a kancelárií referentov ústredia SIŽP. Realizácia bola ukončená v roku 2003.