<< späť

RD Devín, Bratislava- AŠ+ interiéry

Rodinný dom v Devíne bol projekčne vypracovaný v spolupráci s Ing.arch. Tiborom Jáklim. Architektonická štúdia, realizačný projekt a projekt interiérov bol spracovaný v krátkom časovom rozmedzí a vlastná stavba bola realizovaná  do jedného roka, vďaka zohratému prípravnému a realizačnému tímu