<< späť

RD Most pri Bratislave-prestavba

Rodinný dom v Moste pri Bratislave bol navrhnutý na základe požiadaviek investora ako nízkonákladový dom pri zachovaní pôvodného objektu a jeho začlenení do nového hmotového riešenia. V projekčnom návrhu sa pristúpilo k prístavbe ako aj nadstavbe pôvodného objektu na veľmi úzkej parcele a pri dodržaní najvhodnejšieho dispozičného riešenia, vychádzajúceho z analýzy feng shui objektu, ako aj celého pozemku. Návrh rodinného domu vychádzal z náročných vzťahov v danej lokalite vzhľadom na obostavanosť susedných parciel a  možnosti presvetlenia objektu.

 Použité metódy:San He, 9 Palácov, Lietajúce hviezdy, 24 hôr, Bazi