<< späť

RD Lomnická ul., Devín

Malometrážny rodinný dom v Bratislave – Devíne bol posudzovaný z hľadiska feng shui – interiérových ako aj  exteriérových techník na úrovni realizačného  projektu. Metódou 5 vodných štruktúr San He techniky a Sha Qi bolo posudzované okolie objektu, ďalej vplyv geopatogénnych zón, ročného vplyvu TAI SUI  a SUI PO, teda vplyvu negatívnych energií . Interiér sa posudzoval na základe metódy 9 palácov a Lietajúcich hviezd. Z výsledkov analýzy vyplývali potrebné úpravy dispozície a bola vypracovaná čiastočná zmena projektu. Základná zmena sa týkala  premiestnenia  najzávažnejších zdraviu škodlivých stavebných prvkov, zmena priečok a rozmiestnenie nábytku podľa rozloženia energií a Bazi každého člena domácnosti. Taktiež boli nájdené body v dispozícii objektu, ktorých aktiváciou boli jednotlivé osoby naštartované v ich osobnom smerovaní.