<< späť

Kancelárske priestory, BA III

 

Predmetné priestory spoločnosti v Ba boli analyzované z hľadiska vhodného sedenia jednotlivých pracovníkov  firmy, ako aj vplyvu okolia a energií vstupujúcich do budovy. Ďalej boli posudzované ročné energie a vytypované miesta vhodné na rokovania. Taktiež boli navrhnuté úpravy a vhodné doplnenie priestorov prvkami na vyladenie energií, aby tok financií bol úspešný.