<< späť

Chatový areál, Divín

Rekreačný areál bol posudzovaný z hľadiska Feng shui ako celok a s určením správne situovaného nového bazéna, ako aj jednotlivé objekty. Boli použité metódy pre objekty 9 palácov a 24 hôr, ako aj San He techniky pre exteriér. Na základe rozboru bol vypracovaný návrh stavebných úprav tak, aby jednotlivé objekty mali eliminované negatívne prúdenia energií, Sha Qi  a teda naplno slúžili svojmu účelu- relaxácii a oddychu pre majiteľov.  Ďalej boli určené miesta na aktiváciu osobných energií- miesta „čerešňového kvetu“. Boli navrhnuté potrebné stavebné úpravy a síce nové schodisko a nový vstup s verandou, keďže tieto neboli pôvodne správne situované. Ďalej objekt klubovne bol navrhnutý o nové potrebné priestory. Ďalej bola doporučená asanácia elektrického stĺpu spôsobujúceho Sha Qi a preloženie el. vedenia v chráničke pod terénom.