<< späť

RD Boľkovce

Rodinný dom v obci Boľkovce bol posudzovaný z hľadiska Feng shui v štádiu rozpracovaného projektu, na ktorom som sa autorsky nepodieľala, ale jednalo sa  predovšetkým o posúdenie geopatogénnych zón, podzemných vôd, energetického rozloženia a vplyv Sha Qi okolia. Na základe aproximatívneho posúdenia geopatogénnych zón, bolo potrebné uskutočniť určité korekcie objektu, predovšetkým osadenie domu vzhľadom na podzemné vody, ale aj rozloženie priečok a situovanie postelí a pod. Výsledkom bola maximálna eliminácia negatívnych faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť harmonické vzťahy v rodine, ako aj zdravotný stav jednotlivých obyvateľov. Boli navrhnuté určité úpravy dispozičného riešenia, ktoré sa v tomto štádiu dajú zapracovať do projektovej dokumentácie.