<< späť

RD LOVSJO, Švédsko

Rodinný dom v Lovsjo vo Švédsku na brehu krásneho jazera bol posudzovaný z hľadiska feng shui pred rekonštrukciou objektu so zameraním na vytvorenie harmonického prostredia z hľadiska bývania, ale aj práce pre výtvarníčku a vytvorenia najlepších podmienok na tvorbu. Na základe analýz boli navrhnuté určité dispozičné zmeny, ako aj nové rozmiestnenie nábytku a následne doplnkov.