<< späť

RD Miloslavov AŠ

Návrh nového rodinného domu v Miloslavove vychádzal z posúdenia pozemku z hľadiska San He a Ba Zhai, ako aj z veľkosti pozemku a okolitej jestvujúcej zástavby. Taktiež bolo potrebné brať do úvahy situovanie  pozemku vzhľadom na slnečné pomery a orientáciu na svetové strany.Jednalo sa o rodinný dom pre viacpočetnú rodinu, s perspektívou v budúcnosti predelenia na 2 samostatné jednotky.