<< späť

Mezonetový byt, Turčianska ul., BA II

Návrh nového podkrovia v RD v Bratislave Ružinove vychádzal z analýzy Feng shui a zhodnotenia okolitej zástavby. Jednalo sa o nový mezonetový byt, teda v prepojení na jestvujúce fungujúce posledné podlažie a jeho rozšírenie do predtým neobytného podkrovia. Na rozbor Feng shui sa použila metóda 9 Palácov Ba Zhai, metóda Lietajúcich hviezd a metóda 24 Hôr. V návrhu sa počítalo so značnou perforáciou strechy pomocou celopresklenených vikierov s francúzskymi oknami, aby sa zmenil tok najpriaznivejšej energie, do spálne a pracovne. Zároveň sa vikiermi eliminoval nežiadúci tlak šikmých plôch podkrovia na obytné priestory.