<< späť

RD Slovienska ul., Devín

Rodinný dom v Devíne bol posudzovaný z hľadiska Feng shui v štádiu rozostavanosti a príprave okolitého terénu na výsadbu. Boli uskutočnené analýzy z hľadiska interiérového Feng shui – 9 Palácov, Lietajúce Hviezdy, 24 hôr ako aj exteriérové San He vodné techniky, ako aj astrologická analýza jednotlivých členov domácnosti Ba Zi.. Realizoval sa podrobný rozbor a návrh predovšetkým miestností na spanie a potom dievčenská izba z hľadiska najlepšej orientácie a situovania pracovného stola a postele. Návrh obsahoval aj základné exteriérové člnenie a umiestnenie vodného prvku.