<< späť

RD Chrasťová ul., BA I-Koliba

Feng shui analýza bola uskutočnená na základe požiadaviek investora na ozdravenie priestoru, vyhodnotenia prúdenia pozitívnych energií, vyhodnotenia geopatogénnych zón a určenia vhodného dátumu celkovej rekonštrukcie. Projektové práce a následne realizácia prestavby a  kompletných interiérov boli uskutočnené v rekordne krátkom čase do 2 mesiacov.