<< späť

RD Varnsdorf1, ČR

Starší malometrážny rodinný dom z 50-tych rokov bol posudzovaný podľa metódy 9 palácov ako podklad pre prestavbu a prípadnú nadstavbu objektu. V objekte bolo potrebné vybúranie niekoľkých nových dverných a okenných otvorov, ako aj zrealizovať nové elektroinštalačné a zdravotechnické vedenia. Na základe analýzy Feng shui a požiadaviek investora bolo naprojektované nové rozmiestnenie dverných otvorov a rozmiestnenie nábytku ako aj doplňujúcich prvkov.