<< späť

RD Loukov, ČR

Rodinný dom v Loukove (ČR) je novovybudovaný objekt, v ktorom sa realizovala analýza priestorov za účelom vylepšenia harmónie v predmetných priestoroch a osobnostná analýza jednotlivých členov rodiny. Po vyhodnotení všetkých meód bol vypracovaný návrh na zmeny ako interiérové, tak aj exteriérové.

Použité metódy:San He, 9 Palácov, Lietajúce hviezdy, 24 hôr, Bazi