<< späť

RD, Ľubochňa 1

Rodinný dom v Ľubochni bol prestavovaný a rekonštruovaný na základe rozboru Feng shui a podľa požiadaviek investora zachovať v maximálnej miere vidiecky charakter domu. Taktiež bolo potrebné navrhnúť a zrealizovať nové využitie podkrovia a úprava strechy. Vzhľadom na nevhodne umiestnený pôvodný vstup sa navrhlo nové riešenie a lepšie využitie vstupných priestorov.