<< späť

Byt Lubinská ul., BA-Staré Mesto

Posúdenie bytu spočívalo v analýze pôdorysnej formy bytu a vzťahu k jednotlivým palácom ako aj vstupu k Ming Gua obyvateľov bytu. Ďalej posúdenie priestoru vzhľadom k Lietajúcim hviezdam a ako aj nájdenie miest čerešňového kvetu na aktiváciu osobných činností. Analýzou bolo zistené, že chýbajú sektory Tian Yi (nebeský lekár) a Sheng Qi (Zdroj života), a čiastočne Yan Nian, čo znamenalo zamedzenie osobného rastu a dynamiky, nie úplnej harmonii v oblasti vzťahov ako aj malá možnosť regenerácie síl a zdravia. Bolo doporučené doplnenie jednotlivých živlov (materiálov), avšak  chýbajúce životodarné energie nie je  úplne možné doplniť v celom žiadanom rozsahu, vzhľadom na susedstvo ďalších bytových jednotiek.