<< späť

Obnova NKP Hradný areál Banská Bystrica

Obnova objektov NKP Banská Bystrica bola spracovaná r. 1986 v rámci celoslovenskej súťaže  v autorskom kolektíve: Ing.arch. I. Prelovský, Ing.arch. J. Meheš, Ing.arch.D. Zvárová, kde náš kolektív získal I. miesto.