<< späť

Obnova objektov hist.jadro BA-Hurbanovo nám.8, Októbrové nám.2 a 3, Baštová 9

Jednostupňové projekty jednotlivých uvedených objektov NKP Bratislava historické jadro boli postupne pod mojim autorským vedením spracované r.1983-6.