<< späť

Obnova objektov NKP Bratislava- hist. jadro

Architektonická štúdia obnovy objektov národnej kultúrnej pamiatky Bratislava historické jadro Blok č. 14 bola spracovaná v r. 1983 v rámci autorského kolektívu: Ing.arch.F. Milučký, Ing.arch. V. Šimkovič, Ing.arch. D. Zvárová, Ing.arch. J. Meheš. Jednalo sa o návrh obnovy 20 objektov v rámci bloku, architektonický návrh záhrady hradobnej priekopy a návrh novostavby v rámci voľnej prieluky na Hurbanovom nám. Každý z kolektívu potom spracoval jednotlivé objekty pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a realizácie. Osobne som spracovala ďalšiu projektovú dokumentáciu pre objekty na Októbrovom a Hurbanovom nám. , ďalej  Baštová 9.