<< späť

Experimentálna základná škola Zurich, Schweiz

Experimentálna základná škola v Hinwile pri Zurichu v Švajčiarsku bola navrhnutá v rámci architektonickej súťaže v spolupráci s Dipl. Ing.arch. K. Christenom, kde sme získali 2. miesto. Zároveň sme boli vyzvaní spolu s víťazným kolektívom na dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu objektov a terénnych úprav areálovej zelene , malej architektúry v r. 1991.