<< späť

Obnova súboru NKP Bratislavský hrad – AŠ

Architektonická štúdia a jednostupňový projekt na obnovu súboru národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský Hrad bol vypracovaný v r. 1987 v autorskom kolektíve: Ing.arch. R. Hirth, Ing. arch. M. Križan, Ing.arch. D. Zvárová, Ing. arch. T. Jákli.

Každý z kolektívu bol potom určený na samostané dopracovanie jednotlivých objektov pre ďalšie stupne PD, pričom osobne som bola poverená spracovaním Orangerie Bratislavského Hradu v napojení na rekonštrukciu barokovej záhrady a prekrytie vykopávok starokresťanskej baziliky.

Architektonická štúdia a základný ideový návrh vychádzal z nových požiadaviek investora pre návrh ďalších priestorov pre účely rozšírenia administratívy, ako aj estetického stvárnenia záhradných priestorov na základe dobových rytín a zachovaných historických prameňov.