<< späť

Obnova súboru stavieb kaštieľa Mošovce

Ako autor a hlavný projektant som v r.1989 vypracovala projektovú dokumentáciu od architektonických štúdií až po jednostupňové projekty jednotlivých objektov areálu Kaštieľa Mošovce. Hlavná budova bola navrhnutá ako občianska vybavenosť pre účely sobášnej siene a administratívy obce. Orangeria ako doplnkový objekt pre rehabilitácie a pôvodná hospodárska budova, ktorá bola v dezolátnom stave sa navrhovala pre účely hotelového ubytovania. V suteréne hlavnej budovy bola navrhnutá reštaurácia s vinárňou.v dobovou štýle.