<< späť

Poradenstvo feng shui

 

    Ak vo Vašom zamestnaní,  bývaní, rodine  a  zdraví  pociťujete potrebu zmeny, tak je najlepšie obrátiť  sa na odborníka vo Feng shui.

V čom Vám Feng shui môže pomôcť?

  • výber najvhodnejšieho miesta pre stavbu domu, aby blahodarná energia prúdila správne Vašim domom alebo bytom a aby rodina prosperovala v zdraví, financiách a rodinnom šťastí,
  • vytvorenie vhodnej dispozície nielen z hľadiska osvetlenia a oslnenia vzhľadom k svetovým stranám, ale aj z hľadiska priaznivých sektorov a optimálneho vstupu,
  • u katalógových domov úprava dispozície, aby vyhovovala Vašim nárokom a harmonickému bývaniu pri minimálnych stavebných úpravách,
  • stanovenie najpriaznivejšieho dátumu pre uloženie základového kameňa stavby a pre nasťahovanie rodiny, aby život prebiehal harmonicky,
  • u bytov nájdenie najpriaznivejších sektorov pre činnosti a liečenie disharmónie v živote                                                    
  • u obchodných aktivít ideálne umiestnenie obchodu a pritiahnutie klientely, rozmiestnenie jednotlivých predajných zón tak, aby priniesli prosperitu,                                               
  • u firiem rozmiestnenie a  úprava priestorov, aby priniesli ako vedeniu firmy, tak aj  zamestnancom, finančný a odborný rast, radosť z práce a dobrú pracovnú atmosféru

 

 Na každý priestor je možné vypracovať analýzu tzv. lietajúcich hviezd, to znamená, edy a v akom najvhodnejšom čase je možné rozvíjať určité aktivity, aby to bolo pre Vás najprospešnejšie a taktiež, kedy  by to mohlo mať negatívny efekt.